Gotland är en ö på cirka 3200 kvadrat kilometer, belägen ungefär 100 km öster om svenska fastlandet. 

Det finns mycket att upptäcka på Gotland.
Förutom en härlig atmosfär, finns det många intressanta utflyktsmål, såsom raukar.
Melody Trader Europe AB är ett företag som förutom att handla och förvalta ekonomiska upphovsrättigheter för låtar och verk,

även förvaltar och utvecklar andra affärsområden såsom information om utflyktsmål och orter på Gotland.
Detta affärsområde är under etablering och kommer att officiellt lanseras under hösten 2018. 
Fram till lansering kommer domäner och innehåll för orter och utflyktsmål på Gotland att skapas och utvecklas,
vilket innebär att texter och bilder fram till lansering är under arbete. 

På denna sida kommer ni även att finna kartor, vandringsleder och information kopplat till raukar på Gotland.

Resan börjar ofta i Visby...

..och fortsätter vanligtvis till andra intressanta utflyktsmål.

Ett av dem är att besöka Gotlands raukar

Raukar

En rauk kan beskrivas som en av abrasion formad sten. Vilket innebär ett geologiskt vittringsfenomen som bildas när relativt mjukare bergarter vid stränder eroderas av det omgivande havet. Resultatet blir att en hårdare kärna av kalksten bildas

Kalksten

Kalksten är en bergart som i huvudsak består av mineralet kalkspat.

Kalksten är vanligen en sedimentär bergart.

De kan även bildas genom kemisk utfällning av kalcit och definieras i detta fall som en sedentär bergart. 

Kalksten är en bergart som i huvudsak består av mineralet kalkspat, som enligt www.ne.se är ett mineral som består av kalcium, kol och syre.

Den vanligast förekommande kalkstenen på Gotland är den sedimentära, som bildas genom avsättning av kalkslam och skalrester från olika fossil med skal, till exempel koraller och snäckor.

När en kalksten utsätts för höga tryck och temperaturer i jordskorpan omvandlas den till marmor

Finns på Gotland

Rauk är ett gutniskt ord som blev en del i vårt svenska språk under mitten av 1800-talet.  

Det är besläktat med fornnordiska ordet hraukr

raukar att Besöka

Det finns flera intressanta raukar att besöka på Gotland.

Gotlands mest kända rauk är Hoburgsgubben. Detta är en rauk som i en viss vinkel liknar ett manshuvud

Olika raukar som är värda ett besök, beskrivs på sidan "Kända Raukar" 

Copyright Raukar Gotland

Ett affärsområde inom Melody Trader Europe AB gruppen